Om utbildningen

Vårdhundskolans utbildning är en eftergymnasial utbildning. För att vara behörig att gå utbildningen krävs att du har utbildning inom vård, socialt behandlingsarbete, skola eller omsorg på lägst gymnasieskolans nivå. 

Utbildningen uppfyller, och överträffar, kraven i den nationella standarden för utbildning av Vårdhundsteam enligt SIS Standard SS 8760000:2013.

Utbildningen avslutades med ett teoretiskt prov på skolan och ett praktiskt test som hund och förare gör i simulerad vårdmiljö. Där får blivande vårdhundsteam göra besök hos statister i olika åldrar som agerar vårdtagare och elever. Besöken under testet genomförs som om de vore realistiska besök hos vårdtagare eller elever. Bedömningen vid testet görs av erfarna testledare.

Det är en kvalitetsgaranti för vårdtagare och arbetsgivare att man uppfyller kraven i den nationella SIS standarden för certifierade vårdhundsteam.
 
Fr.o.m sommaren 2017 tar Swedish Dog Academy över utbildningen. De har stått för den praktiska delen av utbildningen tidigare och tar nu över hela utbildningen. Otroligt kompetenta så jag är övertygad om att utbildningen kommer fortsätta blomstra!
 
 
För att läsa mer om utbildningen: